UROLOGEN

Dr. Peter Van Oyen

Diensthoofd-uroloog

Specialismen : algemene urologie, onco-urologie, kinderurologie, robotchirurgie

Spreekuur : maandag, woensdagvoormiddag, donderdagnamiddag en vrijdag

Afspraak campus Sint-Jan te Brugge : 050 45 25 30 

Afspraak campus Mouterie : 050 37 22 33

Dr. Jo Ampe

Uroloog

Specialismen : algemene urologie, robotchirurgie, incontinentie, urodynamica

Spreekuur : maandag, dinsdagnamiddag, donderdag en vrijdagvoormiddag

Afspraak campus Sint-Jan te Brugge : 050 45 25 30 

Afspraak campus Mouterie : 050 37 22 33

Dr. Christophe Ghysel

Uroloog

Specialismen : algemene urologie, onco-urologie, robotchirurgie, endo-urologie, nierstenen

Spreekuur : dinsdagvoormiddag, woensdag, donderdagvoormiddag en vrijdagnamiddag

Afspraak campus Sint-Jan te Brugge : 050 45 25 30 

Afspraak campus Mouterie : 050 37 22 33

Dr. Bart Kimpe

Uroloog

Specialismen : algemene urologie, kinderurologie, incontinentie, urodynamica

Spreekuur : maandagnamiddag, dinsdag, woensdag, donderdagvoormiddag en zaterdagvoormiddag

Afspraak campus Sint-Lucas Assebroek : 050 36 51 12 

Afspraak campus Mouterie : 050 37 22 33

Dr. Ludo Vanden Bussche

Uroloog

Specialismen : algemene urologie, onco-urologie, robotchirurgie

Spreekuur : maandag, woensdagvoormiddag en donderdag

Afspraak campus Sint-Lucas Assebroek : 050 36 51 12 

Afspraak campus Mouterie : 050 37 22 33

Dr. Harm Arentsen

Uroloog

Specialismen : algemene urologie, onco-urologie, robotchirurgie

Spreekuur : maandag, dinsdagvoormiddag, woensdag en vrijdagnamiddag

Afspraak campus Sint-Jan te Brugge : 050 45 25 30 

Afspraak campus Mouterie : 050 37 22 33