MiLEP


De goedaardige prostaatvergroting

Aan het einde van de puberteit heeft de prostaat van een gezonde man ongeveer de grootte en de vorm van een kastanje en een gewicht van 15 tot 25 gram. Als een man de leeftijd 40 à 50 jaar bereikt, bestaat er een reëel risico dat de prostaat verder gaat groeien. De oorzaak van deze groei is nog steeds onbekend, maar men vermoedt dat het mannelijk hormoon hierbij een grote rol speelt. Deze goedaardige prostaatvergroting is een natuurlijke ontwikkeling die niet noodzakelijk tot klachten leidt. Vele mannen ondervinden er echter wel last van, in toenemende mate bij stijgende leeftijd. Door het groter worden van de prostaat ontstaat er een druk op de plasbuis, waardoor deze wordt dichtgedrukt. Dit brengt heel wat klachten met zich mee bij het urineren:

 • de urinestraal wordt minder krachtig
 • het duurt even voordat de eerste urine komt
 • frequent kleine hoeveelheden plassen
 • nadruppelen
 • het gevoel hebben dat de blaas niet leeg is na het plassen
 • een plots onvermogen tot urineren (= retentie)
 • soms kunt u een branderig gevoel ervaren tijdens het plassen
 • 's nachts enkele keren het bed uit moeten om te plassen
 • bloed plassen

Op lange termijn kan deze goedaardige aandoening ook leiden tot beschadiging van de blaas en zelfs van de nieren. Om deze problemen te voorkomen is vaak een heelkundige behandeling noodzakelijk.


Vroeger

Klassiek paste de uroloog een TURP (transurethrale resectie van de prostaat) toe om het goedaardige weefsel gedeeltelijk weg te nemen. Dit was de standaardbehandeling bij kleine tot middelgrote prostaten. Bij prostaten die te volumineus waren voor de TURP-behandeling (via een kijkoperatie) werd vroeger het goedaardige weefsel verwijderd via een buiksnede en opening in de blaas. Beide klassieke technieken vereisten een ziekenhuisverblijf van enkele dagen tot een week.


Het heden: De HoLEP

Met de komst van de HoLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate) wordt het prostaatklierweefsel verwijderd door middel van laserenergie met als doel het plaskanaal wijder te maken en zodoende het plassen te vergemakkelijken. Bij een HoLEP procedure worden de goedaardige prostaatkwabben altijd volledig verwijderd, wat zorgt voor uitstekende resultaten op korte en lange termijn.

De ingreep

De HoLEP techniek laat toe om het goedaardige prostaatklierweefsel, ongeacht de grootte van de prostaat, scherp en volledig uit te snijden langs het plaskanaal.

Bij een klassieke TURP-ingreep worden de goedaardige prostaatkwabben slechts gedeeltelijk verwijderd door er stukjes af te schrapen. Bij een HoLEP procedure worden de goedaardige prostkwabben volledig losgesneden en daarna versnipperd en opgezogen door de morcellator.

De nieuwe techniek, dewelke in ons Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen reeds meer dan 1000 keren werd toegepast, biedt een aantal onmiskenbare voordelen:

 • Er treedt minder bloedverlies op tijdens een HoLEP procedure dan bij een TURP, alsook minder bloedingen na de ingreep. (Montorsi F et al, Journal of Urology 2004;172:1926-29)
 • Het risico op het TUR-syndroom is nagenoeg onbestaande dankzij het gebruik van een ander soort spoelvloeistof.
 • De sonde hoeft slechts één à twee dagen ter plaatse te blijven, wat een kortere hospitalisatie met zich meebrengt.
 • Bij een HoLEP procedure kunnen de goedaardige prostaatkwabben volledig worden verwijderd, terwijl bij een TURP slechts gedeeltelijk.
 • De functionele resultaten van een HoLEP zijn op korte en lange termijn beter die van TURP. (Morozov A et al, World Journal of Urology 2023)
 • De kans op noodzaak tot herbehandeling na een HoLEP procedure is minimaal (minder dan 1% na 5 jaar), terwijl deze kans na een TURP duidelijk groter is (6% na 5 jaar). (Madersbacher et al. European Urology 47, 2005 (TURP) - Gilling et al. European Urology 53, 2008 (HoLEP))
 • Na de ingreep heeft de patiënt een betere plasstraal.


Na de ingreep

De hele behandelde zone is na de operatie bedekt met dode cellen en reactieweefsel. De wonde die gemaakt wordt in de prostaat heeft ongeveer 2 tot 3 maand nodig tot deze volledig opnieuw bedekt is met nieuw weefsel en bijgevolg genezen is.

Tijdens de ingreep wordt ook de blaashals weggenomen, waardoor de toegang naar de blaas niet meer kan worden afgesloten tijdens het orgasme. Het vocht dat vrijkomt tijdens het klaarkomen gaat nu in de andere richting, met name naar de blaas (retrograde ejaculatie of droog klaarkomen). De erecties en het orgasmegevoel blijft wel behouden.

Heel wat mannen hebben angst voor urineverlies na de operatie. Blijvend urineverlies na een HoLEP komt slechts uiterst zelden voor (minder dan 1%). In elk geval is de kans op blijvend urineverlies na een HoLEP véél kleiner dan na een radicale prostatectomie (waarbij de prostaat volledig verwijderd wordt – meestal met een operatierobot – omwille van prostaatkanker).


Bijwerkingen

Het is echter wel mogelijk dat zich na de ingreep enkele tijdelijke bijwerkingen of problemen stellen:

 • frequent moeten plassen
 • de eerste dagen een moeizame urinelozing
 • soms is er een pijnlijke aandrang tot urineren
 • een sterke, niet te onderdrukken aandrang tot plassen
 • een vernauwing van de plasbuis


De nabije toekomst: De MiLEP

De minimal invasieve laser enucleatie van de prostaat (MiLEP)

Met de komst van de MiLEP, waarbij men gebruik maakt van instrumenten met een kleinere diameter die overeenkomt met de diameter van de meeste plasbuizen, wordt de kans op vernauwingen in de plasbuis kleiner en zien we dat de reeds kleine kans op tijdelijke stressincontinentie nog kleiner wordt. Met de introductie van deze miniaturisering van de instrumenten is de efficiëntie van de ingreep onveranderd gebleven. De resultaten blijven dus zeer goed.

De voordelen

 • minder trauma aan de plasbuis
 • kleiner verbruik van irrigatievloeistof tijdens de procedure
 • beter behoud van de lichaamstemperatuur tijdens de ingreep
 • minder verstoring van de electrolytenbalans
 • minder noodzaak aan dillatatie van de meatus (opening van de plasbuis)
 • nog kleinere kans op tijdelijk postoperatief urineverlies
 • kortere herstelperiode

Met de komst van de MiLEP is terug een stap gezet in de richting van een beter behoud van de levenskwaliteit van de mannen die transurethraal (via de plasbuis) behandeld worden voor hun goedaardige prostaatvergroting.

We zijn dan ook verheugd dat we vanaf juni 2024 deze nieuwe techniek met aangepaste, fijnere instrumenten kunnen introduceren in ons ziekenhuis.