SUBSPECIALISMEN

Prostaatkliniek

De eerste van het land sinds 2004.

In 2004 startte het Urologisch Centrum van het A.Z. Sint-Jan Brugge - Oostende, als pionier in België, met een prostaatkliniek. De gestegen incidentie van prostaatkanker en de nood aan een georganiseerde multidisciplinaire aanpak van deze aandoening hadden geleid tot de oprichting van deze gespecialiseerde kliniek. Een team van urologen, radiotherapeuten, oncologen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, oncologisch gespecialiseerd verpleegkundigen en een medisch-maatschappelijk werker spannen er zich dagelijks in om de patiënt, bij wie een prostaat-carcinoom wordt gediagnosticeerd, optimaal te adviseren, voor te bereiden en te begeleiden voor, tijdens en na zijn behandelingsperiode in het ziekenhuis. Klik op onderstaande link voor het gratis boek over prostaatkanker.

Incontinentiekliniek

Wij kiezen voor een multidisciplinaire aanpak.

Volledig herstel van incontinentie is in de meeste gevallen mogelijk indien de behandeling waarvoor men kiest, berust op een correcte diagnosestelling. Dankzij de evolutie van de diagnostische mogelijkheden kan men tegenwoordig een heel goed zicht krijgen in de pathofysiologie van incontinentie. De oprichting van een incontinentiekliniek, waar de aanpak van incontinentie multidisciplinair is, moet de realisatie van onze doelstellingen ten goede komen. Als dienst urologie willen we het taboe rond incontinentie helpen doorbreken.

Niersteenkliniek

Hoog kwalitatieve endo-urologische zorg.

De urologen van de niersteenkliniek staan in voor de meestal acute behandeling van nierstenen en verstrekken adviezen ter preventie. De samenwerking met de dienst nierziekten richt zich vooral op mensen met herhaaldelijk niersteenlijden.

Naast de behandeling door de uroloog worden deze patiënten ook doorverwezen naar de nierspecialist. Deze specialist verstrekt geïndividualiseerde adviezen om herhaling van nierstenen te voorkomen.

Robotcentrum

Al meer dan 17 jaar expertise.

Robotchirurgie heeft een duidelijke plaats veroverd in de urologie. Het team van onze eigen urologische dienst is dan ook heel opgetogen met deze hoogtechnologische aanwinst. Wij zijn steeds meer overtuigd, zoals blijkt uit onze eigen studieresultaten, dat de robot en zijn technologie een meerwaarde biedt voor de vele patiënten die dagelijks beroep doen op onze urologische expertise en zorg.

Erectiele dysfunctie

Vele mogelijkheden om u te behandelen.

Vanaf 45 jaar verandert het lichaam van de man. Dat kan erectieproblemen veroorzaken. Veel mannen blijven met deze klachten rondlopen omdat ze denken dat het bij de leeftijd hoort. Toch zijn deze lichamelijke veranderingen goed behandelbaar.

Ons Urologisch Centrum is een gespecialiseerde kliniek voor de urogenitale gezondheidsklachten van de ouder wordende man, klachten die we goed en doeltreffend willen behandelen, waarbij we de man centraal stellen en man en arts samen het juiste behandelplan samenstellen.

Kinderurologie

Een grote zorg voor onze kleine patiëntjes.

Kinderurologie houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van aangeboren maar soms ook verworven afwijkingen van de nieren, urineleider, blaas, plasbuis en geslachtsorganen bij jongens en meisjes. Ook bedplassen is een deelspecialisme van de kinderurologie.

Naast de individuele behandeling speelt ook de multidisciplinaire behandeling een belangrijke rol.

Klik hier voor meer info.

Fertiliteitskliniek

Een multi-centrische aanpak van problemen met de vruchtbaarheid.

Het CRG (Centrum Reproductieve Geneeskunde) staat garant voor een hoge kwaliteit van zorg en persoonlijke aandacht voor de patiënt. We streven ernaar om de patiënt snel te kunnen behandelen en de periode tussen het aanmelden en de eerste keer gezien worden door een arts zo kort mogelijk te houden. 

Ook patiënten uit het buitenland die met vruchtbaar-heidsproblemen kampen zijn welkom op het CRG.

Klik hier voor meer info.