Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen 

BELANGRIJK EN DRINGEND BERICHT!

Beste dames en heren, van overheidswege werd beslist dat alle niet dringende consultaties moeten geschrapt worden i.v.m. de huidige dreiging jullie allen bekend. Wij hopen op jullie begrip en houden jullie verder op de hoogte via onze Facebookpagina: www.facebook.com/urologiebrugge

Voor dringende urologische problemen dient u zich te wenden tot de polikliniek urologie van het AZ Sint-Jan te Brugge (bereikbaar via 050 45 25 30) of de polikliniek urologie van het AZ Sint-Lucas te Assebroek (bereikbaar via 050 36 51 12)

Gelieve u niet naar de spoedgevallen te begeven daar deze diensten alle middelen en mankracht moeten vrijhouden voor de opname van patiënten die potentieel besmet zijn met het coronavirus.


Urologen

Een team van experten!

De urologen en alle medewerkers van de privé-praktijk "Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen" te Sint-Kruis en van de diensten urologie van het AZ Sint-Jan AV te Brugge en het AZ Sint-Lucas te Assebroek nemen de uitdaging aan om een unieke, een patiëntvriendelijke en een kwaliteitsvolle zorg op maat te verschaffen aan al hun patiënten. 

Onze uitgebreide urologische kennis en onze expertise liggen aan de basis van een unieke en een individuele dienstverlening. 

Info over de urologen vindt u hier.

Subspecialismen

Voor elk domein een specialist!

De uitbreiding van het aantal urologen laat een doorgedreven subspecialisatie toe en deze is noodzakelijk in de steeds complexer wordende zorgverlening waarbij de kwaliteitseisen verder blijven toenemen. Het co-worken met veel collega's laat gemakkelijker overleg toe en ligt aan de basis van de vele synergiën die hieruit voortvloeien. Een beroep kunnen doen op elkaars expertise heeft uiteindelijk een positief effect op eenieders vaardigheden en kennis.

Info over de subspecialismen vindt u hier.

Paramedici

Een eigen multidisciplinaire dienstverlening!

Een multidisciplinaire dienstverlening is één van de belangrijke kenmerken van ons Urologisch Centrum.   

Verpleegkundig specialisten urologie, gespecialiseerde kinesitherapeuten, diëtisten, een seksuologe en klinisch psychologen kunnen elk een belangrijke bijdrage leveren in het behandelingsplan van de vele patiënten die dagelijks op ons beroep doen.

Meer info over de paramedici vindt u hier.

NIEUWS


De besnijdenis met behulp van een laser 

Een techniek met veel voordelen

Bij een circumcisie of besnijdenis wordt de voorhuid geheel of gedeeltelijk verwijderd. De redenen voor een circumcisie variëren van persoonlijke voorkeur en religieuze overtuiging tot afwijkingen van de voorhuid, zoals vernauwing door een ziekte van de voorhuid, herhaalde ontstekingen van de eikel, huidletsels, ... 

Naast de klassieke chirurgische ingreep wordt de besnijdenis ook uitgevoerd met behulp van een laser. Bij gebruik van deze techniek is er slechts minimaal bloedverlies en is er minder weefselschade. Dit resulteert uiteindelijk in een snellere genezing. 

Voor meer informatie kan u terecht op het nummer 050 36 51 12.

PSA screening

Een vroege detectie van prostaatkanker is nodig om het risico op een geavanceerde ziekte en gemetastaseerde ziekte te verkleinen en zo het risico op sterfte ten gevolge van prostaatkanker te reduceren. Vraag uitleg aan uw huisarts of uroloog en neem deel aan ons screeningprogramma. Het resultaat van uw PSA geeft ons belangrijke info over de gezondheid van uw prostaat en stelt ons in staat om zo nodig aanvullend onderzoek uit te voeren. Meten is weten!

Lees hier het volledig artikel.