Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen 

World Bedwetting Day

Bedplassen kan en moet behandeld worden!

De kinderplasschool van het AZ Sint-Lucas, met als coördinator dr. Bart Kimpe (uroloog), neemt van 3 tot 9 juni 2024 deel aan 'World Bedwetting Week'. Het thema van dit jaar is 'Tijd voor Actie: bedplassen kan én moet behandeld worden!'

Bedplassen (of enuresis nocturna) is een ongewild en onbewust urineverlies tijdens de slaap. Het is een veel voorkomende aandoening bij kinderen ouder dan vijf jaar. Ongeveer 5-10% van de 7-jarigen plast regelmatig in bed. Ook tieners en zelfs volwassenen kunnen nog kampen met dit probleem. Zo plaste de Belgische zanger Stromae tot zijn veertiende in bed.

Bedplassen wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een verminderde blaascapaciteit, een te hoge urineproductie 's nachts en het niet wakker worden bij een volle blaas. Het is dus geen psychologisch probleem. Maar bedplassen kan wel een ernstige impact hebben op het psychisch en sociaal welzijn van kinderen. 

Vandaar: Tijd voor Actie! Hebt u vragen omtrent bedplassen? 

Bel naar 050 36 51 12 of surf naar de site van de kinderplasschool.


De MiLEP

Als eerste in de BeNeLux

De minimal invasieve laser enucleatie van de prostaat (MiLEP)

Met de komst van de MiLEP is terug een stap gezet in de richting van een beter behoud van de levenskwaliteit van de mannen die transurethraal (via de plasbuis) behandeld worden voor hun goedaardige prostaatvergroting.

We zijn dan ook verheugd dat we vanaf juni 2024 deze nieuwe techniek met aangepaste, fijnere instrumenten kunnen introduceren in ons ziekenhuis.

Meer info via deze link.


Nieuwe niersteenverbrijzelaar

Groot nieuws! De dienst urologie van het AZ Sint-Jan Brugge heeft een state-of-the-art ESWL-apparaat aangekocht om de vele patiënten, die dagelijks beroep doen op onze expertise, nog efficiënter steenvrij te maken.


De HoLEP - 1000 X

Een nieuwe mijlpaal! Dr. Uvin, werkzaam in het Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen, heeft in ons ziekenhuis zijn duizendste HoLEP-procedure uitgevoerd met onze geavanceerde laser. 

Samen met dr. D'Hulst behandelt hij goedaardige prostaatgroei. Daarbij wordt het obstructieve weefsel met een laserstraal losgemaakt en via de natuurlijke plasopening in de penis verwijderd.

Zo bouwen we in ons ziekenhuis onze ervaring uit in de behandeling van prostaataandoeningen.

De volledige HoLEP-procedure kunt u bekijken door op de foto hiernaast te klikken.


Erectiestoornissen: artikel in AZlink

Erectiele dysfunctie (ED) komt voor bij mannen van elke leeftijd en is meer dan alleen een lichamelijk probleem. Het is vaak een complexe combinatie van biologische, psychologische en sociale elementen die ED veroorzaakt en in stand houdt. Deze aandoening vereist dan ook een grondige diagnose en een multidisciplinaire aanpak.

Het artikel dat recent verscheen in AZLINK kan je hieronder downloaden.

Prothesechirurgie in 2023

Dr. Pieter D'hulst heeft 65 implantaten geplaatst in 2023. Het ging om sfincterprothesen die geplaatst worden bij ernstig urineverlies en om erectieprothesen die geplaatst worden bij persisterende erectiele dysfunctie. Weerom een mooie prestatie en optimale zorgverlening voor onze patiënten!


Podcast over incontinentie

Dr. Pieter D'hulst heeft een podcast gemaakt over incontinentie.

Deze kunt u beluisteren via de link hierna:

https://spotify.link/h6uu7YdE6Cb

Wij vinden het belangrijk om u correct te informeren en daar blijven wij ons dagelijks voor inspannen.


Nieuwe video over de HoLep nu online

Dr. Pieter Uvin is gespecialiseerd in de behandeling van prostaataandoeningen (goedaardige prostaatvergroting en prostaatkanker). Voor de behandeling van een goedaardige prostaatvergroting wordt soms gekozen voor een HoLep procedure. In deze video geeft Dr. Pieter Uvin meer uitleg over deze behandeling.


Urologen

Een team van experten!


De urologen en alle medewerkers van de privé-praktijk "Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen" te Sint-Kruis en van de diensten urologie van het AZ Sint-Jan AV te Brugge en het AZ Sint-Lucas te Assebroek nemen de uitdaging aan om een unieke, een patiëntvriendelijke en een kwaliteitsvolle zorg op maat te verschaffen aan al hun patiënten. 

Onze uitgebreide urologische kennis en onze expertise liggen aan de basis van een unieke en een individuele dienstverlening. 

Info over de urologen vindt u hier.


Het succesverhaal van de urologen

Amper zes decennia bestaat urologie als volwaardige specialisatie, maar toch telt de dienst Urologie in Brugge al zeven stafleden, verspreid over drie locaties. Jaarlijks voeren we zo'n 5.000 ingrepen uit en helpen we gemiddeld 17.500 patiënten.  Een goede samenwerking en indrukwekkende technologische innovaties liggen mee aan de grondslag van het succesverhaal.


Subspecialismen

Voor elk domein een specialist!

De uitbreiding van het aantal urologen laat een doorgedreven subspecialisatie toe en deze is noodzakelijk in de steeds complexer wordende zorgverlening waarbij de kwaliteitseisen verder blijven toenemen. Het co-worken met veel collega's laat gemakkelijker overleg toe en ligt aan de basis van de vele synergiën die hieruit voortvloeien. Een beroep kunnen doen op elkaars expertise heeft uiteindelijk een positief effect op eenieders vaardigheden en kennis.

Info over de subspecialismen vindt u hier.


Paramedici

Een eigen multidisciplinaire dienstverlening!

Een multidisciplinaire dienstverlening is één van de belangrijke kenmerken van ons Urologisch Centrum.   
Verpleegkundig specialisten urologie, gespecialiseerde kinesitherapeuten, diëtisten, een seksuologe en klinisch psychologen kunnen elk een belangrijke bijdrage leveren in het behandelingsplan van de vele patiënten die dagelijks op ons beroep doen.


Meer info over de paramedici vindt u hier.


Wenst u meer informatie of wilt u een afspraak maken?

Klik op de gewenste onderstaande link.


OUDER NIEUWS


Anticonceptie is absoluut ook een mannenzaak

Sterilisatie door vasectomie kan worden beschouwd als een zeer betrouwbare en weinig ingrijpende vorm van anticonceptie. De doorsnee man die kiest voor een vasectomie heeft een stabiele relatie en een compleet gezin. Hij is meestal 35-45 jaar oud en vindt het nu 'zijn beurt' om voor anticonceptie te zorgen.

Meer info via deze link.


De besnijdenis met behulp van een laser 

Een techniek met veel voordelen

Bij een circumcisie of besnijdenis wordt de voorhuid geheel of gedeeltelijk verwijderd. De redenen voor een circumcisie variëren van persoonlijke voorkeur en religieuze overtuiging tot afwijkingen van de voorhuid, zoals vernauwing door een ziekte van de voorhuid, herhaalde ontstekingen van de eikel, huidletsels, ... 
Naast de klassieke chirurgische ingreep wordt de besnijdenis ook uitgevoerd met behulp van een laser. Bij gebruik van deze techniek is er slechts minimaal bloedverlies en is er minder weefselschade. Dit resulteert uiteindelijk in een snellere genezing. 
Voor meer informatie kan u terecht op het nummer 050 36 51 12.


PSA screening

Een vroege detectie van prostaatkanker is nodig om het risico op een geavanceerde ziekte en gemetastaseerde ziekte te verkleinen en zo het risico op sterfte ten gevolge van prostaatkanker te reduceren. Vraag uitleg aan uw huisarts of uroloog en neem deel aan ons screeningprogramma. Het resultaat van uw PSA geeft ons belangrijke info over de gezondheid van uw prostaat en stelt ons in staat om zo nodig aanvullend onderzoek uit te voeren. Meten is weten!
Lees hier het volledig artikel.


Dr. Pieter D'hulst

Dr. Pieter D'hulst behaalde zijn diploma geneeskunde aan de KU Leuven. Tijdens zijn specialisatie in de Urologie werkte hij in AZ Delta Roeselare, AZ Damiaan Oostende, AZ Sint-Lucas Gent en UZ Leuven.
Na zijn erkenning als uroloog bekwaamde hij zich verder in de complexe steenpathologie, endoscopische laserbehandeling en reconstructieve urologie in het Auckland City Hospital in Auckland, Nieuw-Zeeland. Aansluitend op deze internationale ervaring was hij werkzaam te UZ Leuven als resident in de functionele urologie en urogynaecologie onder supervisie van prof. Frank Van der Aa en prof. Jan Deprest. Dit voorjaar zal hij tevens bijkomende expertise opdoen in het Hôpital Saint Vincent de Paul te Rijsel en het MUMC+ te Maastricht. Tevens zal hij een bijkomende opleiding volgen in sfincter-en erectieprothesechirurgie bij prof. Koen Van Renterghem in het Jessaziekenhuis te Hasselt.
Hij is auteur van verschillende artikels in internationale peer-reviewed tijdschriften en lid van de Belgische Vereniging Urologie (BVU), European Association of Urology (EAU), International Continence Society (ICS) en de European Society of Sexual Medicine (ESSM).
Dr. D'hulst zal zich binnen de Brugse urologische associatie focussen op de functionele urologie, urogynaecologie, andrologie, endoscopische laserbehandeling en de complexe steenpathologie. Hij is werkzaam in campus Sint-Jan en in de privé-praktijk De Mouterie.

Sinds juli 2022 is Dr. Pieter D'hulst toegelaten tot de EAU Section of Genito-Urinary Reconstructive Surgeons (ESGURS). Deze Europese werkgroep wil experts op het gebied van reconstructieve urologie en jonge urologen, die geïnteresseerd zijn in reconstructieve urologische chirurgie, samenbrengen. Dr. D'hulst zal zich voornamelijk focussen op de incontinentie en erectiele dysfunctie. Op deze manier zal hij state-of-the-art behandelingen kunnen uitvoeren en expertise opdoen op Europees niveau. Ook zal Dr. D'hulst in het AZ Sint-Jan campus Brugge binnenkort patiënten includeren in de Phoenix trial. Dit is een prospectieve registratiestudie voor mannen die een erectieprothese krijgen in het kader van persisterende erectiele dysfunctie (Prospective Registry for Patients Undergoing Penile Prosthesis Implantation for Male Erectile Dysfunction; EAU-RF 2018-01). Dr. D'hulst is in het AZ Sint-Jan campus Brugge de 'principal investigator'; in nauwe samenwerking met Prof. Dr. Koen Van Renterghem.

De Rezum stoomtherapie

Een primeur voor West-Vlaanderen

De Rezum-techniek injecteert waterdamp rechtstreeks in de prostaat en veroorzaakt celdood van het gegroeide weefsel dat vervolgens door het lichaam zelf wordt geëlimineerd. Het is een minimaal-invasieve techniek, die al enkele jaren wordt uitgevoerd in landen zoals de Verenigde Staten, Zweden, Canada of het Verenigd Koninkrijk. Deze techniek wordt nu ook, als primeur voor de provincie, toegepast in het Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen, campus AZ Sint-Lucas te Assebroek.

Lees meer hierover via deze link.


De nieuwe, krachtige endo-urologische laser.

Sinds 14 december 2022 beschikken we over een nieuwe, krachtige endo-urologische laser. Een primeur, want het AZ Sint-Jan Brugge is het eerste ziekenhuis in de Benelux die behandelingen met deze laser kan aanbieden.

SunRISe-1: TAR-200 Monotherapy in Patients With BCG Unresponsive High-Risk Non–Muscle-Invasive Bladder Cancer

Tijdens de ESMO in Madrid werden de resultaten van de SunRISe-1 studie gepresenteerd. Dr. Harm Arentsen heeft aan deze studie meegewerkt. We vinden wetenschappelijk onderzoek zeer belangrijk en werken zo mee aan een betere outcome voor onze patiënten.


Urineverlies bij vrouwen moet uit de taboesfeer

Campagne Urologisch Centrum Noord West-Vlaanderen maakt urineverlies en oplossing bespreekbaar.

Meer info via de website: www.stopthedrop.be